HaMoSti´s Achelois av Cambo

Achelois var mångudinna och drev bort smärta.

"Inez" bodde kvar hos mig.

  Avelsdata

© Mona-Stina Hallin, Kennel HaMoSti