Korad HaMoSti´s Albion av Cambo

Albion var en havsgud, den snällaste av Poseidions avkommor.

"Figo" bodde i Halmstad.

  Avelsdata

 

© Mona-Stina Hallin, Kennel HaMoSti