HaMoSti´s Ananke av Cambo

Ananke var en dotter till Zeus och distributör av belöningar och straff.

"Ankan" bodde i Jobsby

  Avelsdata

 

© Mona-Stina Hallin, Kennel HaMoSti