HaMoSti´s Apollon av Cambo

Apollon var vishetens gud och vakade över naturen, odlingen och boskapen.

"Abbe" har flyttat till en uppfödare i Frankrike och ska användas i avel.

Tre år

Tre år

Arton månader

Sexton månader

Sexton månader

Resultat

Mentaltest
HD: A
Tävling
Utställning:
Rasspecial, (NE) 2007-06-10: TB (Trè Bon)
class intermediaire

© Mona-Stina Hallin, Kennel HaMoSti