HaMoSti´s Apollon av Cambo

Apollon var vishetens gud och vakade över naturen, odlingen och boskapen.

"Abbe" flyttade till en uppfödare i Frankrike.

  Avelsdata

© Mona-Stina Hallin, Kennel HaMoSti