HaMoSti´s Artemis av Cambo

Artemis var jakten och månens kyska gudinna.

"Arte" bodde i Tyskland hos en uppfödare och användes i avel.

  Avelsdata

© Mona-Stina Hallin, Kennel HaMoSti