HaMoSti´s Búseyra av Mex

Búseyra är en trollkvinna.

"Ayla" bodde i Träslövsläge

Avelsdata 

© Mona-Stina Hallin, Kennel HaMoSti