HaMoSti´s Bargelmir av Mex

Bargelmir är han som vrålar som en björn.

"Bruno" bor på Bolmsö

  Avelsdata

© Mona-Stina Hallin, Kennel HaMoSti