HaMoSti´s Dionysia av Cliff

 

"Ipzy" bodde i Hällevadsholm hos Erik

  Avelsdata

© Mona-Stina Hallin, Kennel HaMoSti