HaMoSti´s Bersekur av Mex

Bersekur betyder bärsärk.

"Disel" har flyttat till Malin i Kungsbacka

  Avelsdata

© Mona-Stina Hallin, Kennel HaMoSti