HaMoSti´s Eiven av Hasko

 

"Bob" bor hos Sirpa i Örnsköldsvik

  Avelsdata

© Mona-Stina Hallin, Kennel HaMoSti