Rosa tik

HaMoSti's Krusmynta av Quizzle

Kajsa bor i Mjöbäck

Avelsdata 

Arton månader

Arton månader