Röd hane

HaMoSti's Kummin av Quizzle

Gaston bor i Stockholm

Avelsdata 

Arton månader