Korad HaMoSti's Greipur av Bargelmir

Orange Hane

"Nitro" har flyttat till Kvicksund och Anette och Janne Hammar

R.I.P

  Avelsdata