Korad SV JV-13 HaMoSti's Geirur av Bargelmir

Grå Hane

"Zeke" har flyttat till Vendelsö hos
Perre och Anneli

19 månader

19 månader

2,5 år

2,5 år

Resultat

Mentaltest: Känd mental status, skottfast Domare: Ken Lundahl
Korad 2014
HD: A
Tävling
Utställning: BIR, SV Juniorvinnare 2013, CACIB