Korad SV JV-13 HaMoSti's Geirur av Bargelmir

Grå Hane

"Zeke" har flyttat till Vendelsö hos
Perre och Anneli

  Avelsdata