Rosa tik

Korad HaMoSti's Hortensia av Ådi

Zia bor i Nävekvarn

  Avelsdata