Rosa tik

Korad HaMoSti's Hortensia av Ådi

Arton månader

Resultat

Mentaltest: MH 2015-05-10, Hunnestad  Domare: Tomas Bentgtsson, skottfast
HD:  A
Tävling:
Utställning: CK

En vecka

Två veckor

Tre veckor

Fyra veckor

Fem veckor

Sex veckor

Sju veckor

Zia bor i Nävekvarn