A-kull

Kennel HaMoSti´s första kull föddes 17/1 2006.
Namnen är efter grekiska gudar och gudinnor
Klicka på namnen för att komma vidare till resultat och bilder.

HaMoSti´s Ares av Cambo "Atlas"
Hane smt
Ares var krigsguden

HaMoSti´s Artemis av Cambo "Arte"
Tik smt
Artemis var jakten och månens kyska gudinna

HaMoSti´s Attis av Cambo "Attis"
Hane blond
Attis var fruktbarhetsguden

HaMoSti´s Achelois av Cambo "Inez"
Tik smt
Achelois var mångudinna och drev bort smärta

HaMoSti´s Anteros av Cambo "Ante"
Hane smt
Anteros var guden över återgäldad kärlek

HaMoSti´s Ananke av Cambo "Ankan"
Tik blond
Ananke var ingen gudinna utan en dotter till Zeus och distributör av belöningar och straff

HaMoSti´s Alectrona av Cambo "Nova"
Tik smt
Alectrona var en tidig gudinna och solens dotter

HaMoSti´s Apollon av Cambo "Abbe"
Hane blond
Apollon var vishetens gud och vakade över naturen, odlingen och boskapen

HaMoSti´s Albion av Cambo "Figo"
Hane blond
Albion var en havsgud, snällaste av Poseidons avkommor

© Mona-Stina Hallin, Kennel HaMoSti