Blå hane

HaMoSti's Hundkäx av Ådi

Sixten bor i Görarp

  Avelsdata